Καινούργια Απεντομωμένη Παλέτα

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο άρθρο, υπάρχουν αρκετοί κανονισμοί και αρκετές σημάνσεις που αφορούν τις παλέτες, που πολλοί δε γνωρίζουν.
Υπάρχουν ωστόσο, και αρκετά διαφορετικά είδη παλετών, που πάλι πιθανότατα αρκετοί να μη τα γνωρίζουν.
Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα αναφερθούμε σε μια από τις πιο δημοφιλείς παλέτες που κυκλοφορούν και είναι οι καινούριες απεντομωμένες ευρωπαλέτες.

Τι γνωρίζουμε για την καινούρια ευρωπαλέτα;

Η ευρωπαλέτα (EURO Pallet), είναι η πιο διαδεδομένη παλέτα σε όλη την Ευρώπη, έχει διαστάσεις 80×120 εκατ. με ύψος 14,5 εκατ. Οι κατασκευαστές ευρωπαλετών τηρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης παλετών, το οποίο επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση τους και την ελεύθερη ανταλλαγή σε διεθνές επίπεδο.

Γιατί απεντομωμένη;

Το ξύλο αποτελεί το βασικό υλικό κατασκευής παλετών, κιβωτίων και άλλων εφαρμογών συσκευασίας, λόγω του χαμηλού κόστους του, του χαμηλού βάρος του και της υψηλής αντοχής του. Ωστόσο, καθώς προέρχεται από ζώντα ή νεκρά δέντρα υπάρχουν πιθανότητες να μολυνθεί από παράσιτα.
Έτσι, οι ξύλινες κατασκευές και κατ’επέκταση οι ξύλινες παλέτες, εάν κατασκευαστούν από ακατέργαστη ξυλεία η οποία δεν έχει υποστεί επαρκή μεταποίηση ή επεξεργασία, μπορεί να μεταφέρουν ορισμένους επικίνδυνους για τα φυτά, παθογόνους οργανισμούς.
Να επισημάνουμε εδώ, πως οι παθογόνοι οργανισμοί αυτοί, είναι βλαβεροί μόνο για τη βλάστηση και την βιοποικιλότητα και ουδεμία σχέση έχουν με την υγιεινή των τροφίμων ή άλλων διακινούμενων προϊόντων.

Απεντομωμένη ευρωπαλέτα με πιστοποίηση

Σύμφωνα με το ∆ιεθνές πρότυπο ISPM 15: Ένας από τους βασικούς ρόλους της ∆ιεθνής Σύµβασης Φυτοπροστασίας είναι η θέσπιση διεθνών προτύπων φυτοϋγειονοµικών µέτρων, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινές κατευθυντήριες γραµµές στα θέµατα της φυτοϋγείας. Το ∆ιεθνές Πρότυπο φυτοϋγειονοµικών µέτρων ISPM 15 του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας, είναι ένα από τα διεθνή πρότυπα που καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν τις φυτοϋγειονοµικές προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εµπόριο. Σύμφωνα με τα πρότυπα, η µεταχείριση της ξυλείας και των ξύλινων µέσων συσκευασίας στοχεύει στην απαλλαγή των υλικών αυτών από επιβλαβείς οργανισµούς και αναφέρεται στη χρήση θερµότητας και χρήση χηµικών, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον.
Συνεπώς, όταν αναφερόμαστε στην απεντομωμένη ευρωπαλέτα, αναφερόμαστε σε μια συσκευασία η οποία τηρεί όλα τα διεθνή πρότυπα και ενδείκνυται για τη μεταφορά όλων των προϊόντων, άφοβα.