Μπορεί οι παλέτες γενικότερα να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και αποθήκευση βαρέων αντικειμένων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ δημοφιλείς και στο κομμάτι της διακόσμησης. Ολοένα και περισσότεροι χώροι στηρίζουν ολόκληρο το design τους στις ξύλινες παλέτες.

Υπάρχουν ωστόσο, πολλά πράγματα τα οποία δε γνωρίζουμε για τις παλέτες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιούμε και μετ’έπειτα να τις πετάμε στα σκουπίδια ή μπορεί να αποτελούν σημείο διακόσμησης στο σπίτι μας. Το βασικό από αυτά που δε γνωρίζουμε είναι πως, οι παλέτες ακόμα κι αν φαίνονται σαν μια απλή κατασκευή για να εξυπηρετεί πρακτικούς λόγους, έχουν κανονισμούς και σημάνσεις.
Φτιάχονται δηλαδή με ειδικές, συγκεκριμένες διαστάσεις και ακόμη και το πόσες πρόκες θα έχουνε είναι σύμφωνα με κάποιους κανονισμούς. Αυτό συμβαίνει καθώς χρησιμοποιούνται για μεταφορές και θα πρέπει ο καθένας μας να γνωρίζει τι μπορεί να αντέξει σε βάρος η κάθε παλέτα.
Συγκεκριμένα, οι πιστοποιημένες Ευρωπαλέτες είναι μεγέθους 800х1200х145mm και έχουν το σήμα EUR στο μπροστινό δεξί μπλοκ σε ένα οβάλ σχήμα. Από την άλλη πλευρά στο μπλοκ υπάρχει η ένδειξη του κατασκευαστή (PKP, FS, DB, κ.λπ.) και ορισμένα αριθμητικά στοιχεία (σειρά, έτος κατασκευής). Η κορυφή μιας Ευρωπαλέτας αποτελείται από πέντε ξύλα, που εναλλάσσονται με αυτή τη σειρά: φαρδύ (145 χιλιοστά), στενό (100mm), φαρδύ, στενό, φαρδύ. Το κάτω μέρος αποτελείται από τρία ξύλα (στενό, φαρδύ, στενό) και έχουν αφαιρεθεί οι γωνίες. Όλες οι ευρωπαλέτες έχουν τις γωνίες κομμένες.Εναλλακτικά, οι ευρωπαλέτες του δικτύου EPAL, έχουν την σήμανση EPAL πάνω τους. Είναι ακριβώς οι ίδιες παλέτες.

Εκτός από τις σημάνσεις που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν αντίστοιχα κι άλλες που πιθανόν να δείτε σε μια παλέτα, οι βασικές είναι οι εξής:

EUR/EPAL: Η παλέτα είναι φτιαγμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπο EPAL.

IPPC: Η παλέτα είναι φτιαγμένη σύμφωνα με τα πρότυπα IPPC για τις διεθνής μεταφορές.

ΗΤ: Η παλέτα έχει υποστεί θερμική επεξεργασία

ΜΒ: Η παλέτα έχει υποστεί χημική επεξεργασία με Μεθυλικό Βρώμιο (Methil Bromide)

D/DE/DR/MAV/IE/NS…. : Είναι εθνικά σύμβολα και δηλώνουν τη χώρα προέλευσης ή το Σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας προέλευσης.

DB: Είναι για το DeBarked που σημαίνει ότι η παλέτα έχει αποφλοιωθεί εντελώς.

Κωδ-Μ-Ετ: Εξαψήφιος κωδικός. Τα τρία πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός του κατασκευαστή, το μεσαίο είναι ο μήνας κατασκευής και τα τελευταία 2 το έτος κατασκευής.

Πρόκα στη σφραγίδα: Σημαίνει ότι η παλέτα είναι επισκευασμένη.

7-8 ψηφίου κωδικού που ξεκινάει από 49: Είναι μοναδικός κωδικός και έχει να κάνει με τη παρτίδα κατασκευής.

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο άρθρο, υπάρχουν αρκετοί κανονισμοί και αρκετές σημάνσεις που αφορούν τις παλέτες, που πολλοί δε γνωρίζουν.
Υπάρχουν ωστόσο, και αρκετά διαφορετικά είδη παλετών, που πάλι πιθανότατα αρκετοί να μη τα γνωρίζουν.
Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα αναφερθούμε σε μια από τις πιο δημοφιλείς παλέτες που κυκλοφορούν και είναι οι καινούριες απεντομωμένες ευρωπαλέτες.

Τι γνωρίζουμε για την καινούρια ευρωπαλέτα;

Η ευρωπαλέτα (EURO Pallet), είναι η πιο διαδεδομένη παλέτα σε όλη την Ευρώπη, έχει διαστάσεις 80×120 εκατ. με ύψος 14,5 εκατ. Οι κατασκευαστές ευρωπαλετών τηρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης παλετών, το οποίο επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση τους και την ελεύθερη ανταλλαγή σε διεθνές επίπεδο.

Γιατί απεντομωμένη;

Το ξύλο αποτελεί το βασικό υλικό κατασκευής παλετών, κιβωτίων και άλλων εφαρμογών συσκευασίας, λόγω του χαμηλού κόστους του, του χαμηλού βάρος του και της υψηλής αντοχής του. Ωστόσο, καθώς προέρχεται από ζώντα ή νεκρά δέντρα υπάρχουν πιθανότητες να μολυνθεί από παράσιτα.
Έτσι, οι ξύλινες κατασκευές και κατ’επέκταση οι ξύλινες παλέτες, εάν κατασκευαστούν από ακατέργαστη ξυλεία η οποία δεν έχει υποστεί επαρκή μεταποίηση ή επεξεργασία, μπορεί να μεταφέρουν ορισμένους επικίνδυνους για τα φυτά, παθογόνους οργανισμούς.
Να επισημάνουμε εδώ, πως οι παθογόνοι οργανισμοί αυτοί, είναι βλαβεροί μόνο για τη βλάστηση και την βιοποικιλότητα και ουδεμία σχέση έχουν με την υγιεινή των τροφίμων ή άλλων διακινούμενων προϊόντων.

Απεντομωμένη ευρωπαλέτα με πιστοποίηση

Σύμφωνα με το ∆ιεθνές πρότυπο ISPM 15: Ένας από τους βασικούς ρόλους της ∆ιεθνής Σύµβασης Φυτοπροστασίας είναι η θέσπιση διεθνών προτύπων φυτοϋγειονοµικών µέτρων, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινές κατευθυντήριες γραµµές στα θέµατα της φυτοϋγείας. Το ∆ιεθνές Πρότυπο φυτοϋγειονοµικών µέτρων ISPM 15 του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας, είναι ένα από τα διεθνή πρότυπα που καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν τις φυτοϋγειονοµικές προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εµπόριο. Σύμφωνα με τα πρότυπα, η µεταχείριση της ξυλείας και των ξύλινων µέσων συσκευασίας στοχεύει στην απαλλαγή των υλικών αυτών από επιβλαβείς οργανισµούς και αναφέρεται στη χρήση θερµότητας και χρήση χηµικών, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον.
Συνεπώς, όταν αναφερόμαστε στην απεντομωμένη ευρωπαλέτα, αναφερόμαστε σε μια συσκευασία η οποία τηρεί όλα τα διεθνή πρότυπα και ενδείκνυται για τη μεταφορά όλων των προϊόντων, άφοβα.